Lana Del Rey – “National Anthem” (Das Racist Remix) + Best LDR Remixes

0

national anthem

Well this is awesomely unexpected. Brooklyn hipster hoppers Das Racist jump on Lana Del Rey‘s “National Anthem”, which chops up the “Money is the reason we exist” line.

Download Lana Del Rey’s National Anthem (Das Racist Remix)

Download: Lana Del Rey – National Anthem (Das Racist Remix)

DOWNLOAD THE BEST LANA DEL REY REMIXES


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *